Geen kleine lettertjes

Disclaimer De Tuinen van Sandoel (hierna: Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars)
De op deze website getoonde informatie wordt door Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars met grote zorg samengesteld, toch kan Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars verstrekt door middel van deze website enkel informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
 

Verwijzingen naar websites die niet door Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de websites die niet door Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars worden onderhouden wordt afgewezen.
 

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, afbeeldingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn eigendom van of in licentie bij Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De gebruiker van de website mag de informatie op deze website alleen gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars is het niet toegestaan om de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@tuinenvansandoel.nl


 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Mol & Roubos Makelaardij